افزایش شهرهای قرمز ونارنجی با عدم رعایت در روز طبیعت؛ اقدام به سفربیش از15000کرونامثبت

1400-01-12
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش بار بیماری کرونا در سطح کشور، گفت: پیش بینی می کنم یک هفته تا ۱۰ روز بعد از تعطیلات عید افزایش شدیدتر بار بیماری را خواهیم داشت و این بر لزوم افزایش مراقبت ها می افزاید. به گزارش ایسنا، دکتر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات