افزایش شهرهای قرمز ونارنجی با عدم رعایت در روز طبیعت؛ اقدام به سفربیش از15000کرونامثبت

فروردین 12, 1400
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش بار بیماری کرونا در سطح کشور، گفت: پیش بینی می کنم یک هفته تا ۱۰ روز بعد از تعطیلات عید افزایش شدیدتر بار بیماری را خواهیم داشت و این بر لزوم افزایش مراقبت ها می افزاید. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه در ایام نوروز بیش ...