عینک آفتابی هم روز جهانی دارد!

تیر 6, 1400
۲۷ ژوئن روز جهانی عینک آفتابی نام‌گذاری شده است. به گزارش دویچه وله، برخی اسناد تاریخی نشان می‌دهند در قرن ۱۲ میلادی در چین، برخی قاضی‌ها در دادگاه عینک‌هایی از جنس کریستال به چشم می‌زدند تا به هنگام پرسش از شاهدان حالات چشم‌ها و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات