کنسرت‌های پاپ در روزهای پایانی سال پیشتاز هستند!

مارس 14, 2022
۱۴ کنسرت موسیقی پاپ و تلفیقی در پایتخت و شهرستان‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت در اسفند، ماه پایانی قرن برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، با گسترش سویه‌ جدید کرونا در کشور برگزارکنندگان کنسرت‌های موسیقی موظف شدند، کنسرت‌ها را با ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات