روزنامه‌های امروز جهان

روزنامه‌های امروز جهان؛ طالبان همان است که بود!

1400-06-24
طالبان و گرمایش زمین و انسان پیش از تاریخ، از جمله خبرهای مهمی بودند که چهارشنبه (۲۴ شهریور ماه) در روزنامه های امروز جهان به آن ها پرداخته شد. به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو، مهمترین اخبار روزنامه‌های امروز جهان را بدین گونه شرح داده است: طالبان ...