دلایل ظاهر عجیب و غریب هنرمندان مشهور!

اسفند 27, 1400
برخی از هنرمندان در طول تاریخ، جسمشان را مساحتی برای عرضه افکار و عقاید هنری خود در نظر گرفتند و بدین ترتیب ظاهری خاص و گاهی عجیب برای خود درست کردند. به گزارش ایسنا، الجزیره در مطلبی که به تازگی منتشر کرده به ظاهر عجیب برخی از هنرمندان برجسته تاریخ پرداخته و دلیل تمایل آنها برای داشتن شکل و شمایلی ...