جلال مقامی: همسر و همکار دلسوزم را از دست دادم

اسفند 7, 1400
جلال مقامی، پیشکسوت دوبله که صبح جمعه، ششم اسفند ماه همسرش رعفت هاشم پور را از دست داد حالا در نبود همسرش بسیار غمگین است و می گوید: همسر و همکار دلسوزم را از دست دادم اما چه می شود کرد، به هر حال مرگ برای همه است. این هنرمند عرصه صدا با اینکه یک روز است که عزادار از ...