حمید جبلی: حتی خواب‌هایم سانسور می‌شود!

بهمن 6, 1400
حمید جبلی حتی وقتی می‌خواهد از ممیزی بگوید، باز هم طناز است. او به جای هر گونه غر زدنی، حرف‌های خود را با زبانی شیرین می‌زند که نه کام مخاطب تلخ بشود و نه به کسی بر بخورد. این هنرمند که در بیشتر عرصه‌های هنری صاحب ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات