جلال مهربان، به خاطر وضعيت حاكم بر سينما نتوانست «عاصی» را بسازد

آذر 18, 1400
بانی‌فیلم: در پی انتشار یادداشت جمشید پوراحمد که مطالبی را در باره فیلمساز و هنرمند قدیمی سینمای ایران، سعید مطلبی عنوان شده بود، از سوی این کارگردان قدیمی توضیحی برای بانی‌فیلم ارسال شد که عیناً در پی می‌آید: *** * سعید مطلبی جناب آقاى داودى عزيزم در شرايط بيمارى ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات