زنگ خطر جایگاه رسانه‌ها به صدا درآمده!

مهر 21, 1400
اهالی رسانه از معاون مطبوعاتی چه می خواهند؟ دو تن از مدیران مسئول رسانه‌ها نسبت به جایگاه از دست رفته مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هشدار دادند و ضمن ارائه پیشنهادهایی به معاونت مطبوعاتی، خواهان بازگشت جایگاه از دست رفته رسانه‌ها شدند. معاونت مطبوعاتی تعامل و تعادل ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات