یادگیری زبان‌ چینی به شیوه مهران مدیری

فروردین 9, 1400
بانی‌فیلم:در حالی که خبر امضای قرارداد ۲۵ساله میان کشور چین با ایران، سرفصل اخبار و تحلیل‌های رسانه‌هاست، یادآوری سکانسی بامزه از فیلم «رحمان۱۴۰۰» که مهران مدیری با شریک تجاری‌اش به زبان چینی حرف می‌زند، شاید بتواند کمی خاطرهای مکدر این روزها را تلطیف کند ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات