انگلیس علی رضوانی را تحریم کرد، رئیس صداوسیما پیام تبریک داد

آذر 19, 1400
پارلمان انگلیس در آخرین اقدام مستکبرانه خود، نام علی رضوانی خبرنگار جوان رسانه ملی را در لیست تحریم خود قرار داده است. پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در واکنش به این اقدام، متنی را خطاب به این خبرنگار منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، پارلمان انگلیس در آخرین ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات