امیدوارم بتوانیم بهترین یار برای مردممان باشیم

1401-03-05
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به مطالبه‌ جدی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۹۹ مبنی بر اینکه «کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد مقابله با کرونا را روایت کنند»، تاکید می کند: روایت های واقعی ایثار مدافعان سلامت در دوران کرونا، هزاران هزار داستان واقعی است که باید در ...