کنسرت‌ها جای دیسکو را گرفته‌اند!

1400-08-14
یک نوازنده سازهای کوبه‌ای، از معروف شدن بی‌پایه و اساس برخی از سازها و مهجور ماندن تعدادی دیگر انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، وحید اسداللهی، نوازنده سازهای کوبه‌ای در نوزدهمین برنامه «آهنگ» خانه هنرمندان ایران با موضوع «تاثیر سازهای کوبه‌ای بر موسیقی ایران» از معروف شدن ...