آغاز اکران «زمانی برای مردن نیست» در سینماهای خاورمیانه از ۷ اکتبر

شهریور 21, 1400
۶۰ سال با جیمز باند؛ از «دکتر نو» شان کانری تا «زمانی برای مردن نیست» دنیل کریگ  «فارس فیلم» امتیاز پخش خاورمیانه فیلم «زمانی برای مردن نیست» را خرید بانی فیلم: پس از وقفه‌هایی که در زمان‌بندی اکران فیلم سینمایی «زمانی برای مردن نیست» پیش آمد و کمپانی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات