تلویزیون باید برای ذائقه مخاطب، منوی متنوع‌تری داشته باشد!

1400-04-11
رضا مقصودی را اغلب به عنوان فیلنامه نویس می‌شناسند. نگارش «لیلی با من است»، «مهر مادری» و «شیدا» از جمله کارهای اوست. با این حال مقصودی در حوزه کارگردانی هم چند سالی است وارد عمل شده و ساخت سریال «دوپینگ» به عنوان اولین مجموعه تلویزیونی اش را در سال ...