معرفی داوران بخش‌های مختلف کن۲۰۲۲

1401-02-09
اعضای هیات داوران بخش فیلم‌های کوتاه معرفی شدند. به گزارش بانی‌فیلم به نقل از سایت رسمی فستیوال کن۲۰۲۲، هیات داوران فیلم‌های کوتاه به ریاست یسری نصرالله ماموریت دارند از میان ۹ فیلم بخش مسابقه، جایزه نخل طلای فیلم کوتاه و همچنین از میان ۱۶ فیلم از دانشکده ...