بازخوانی گفت وگویی با عثمان محمدپرست

1401-02-30
اعتقاد داشت «خدا عاشق موسیقی است»؛ عثمان محمدپرستی که در ۱۳۰۷ زاده شد و بیش از ۸۰ سال دوتار نواخت؛ حتی سال گذشته زمانی که نود و چهارمین سالِ زندگی‌اش را سپری می‌کرد و خبرنگار ایسنا در خراسان رضوی به دیدارش رفت، با سری بلند گفت که در ...