«تل‌ماسه» انتخاب اول کاربران سایت IMDb

آذر 17, 1400
بانی‌فیلم: براساس یک سنت سالانه، سایت سینمایی IMDb دست به انتخاب فیلم‌های برتر سال می‌زند. انتخاب این فیلم‌ها براساس میزان محبوبیت‌شان و توسط کاربران سایت IMDb صورت می‌گیرد. ده فیلم برتر سال ۲۰۲۱ بر اساس محبوبیت در میان کاربران IMDb انتخاب شده‌اند به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات