‌دادستان اصفهان: توماج صالحی در دعوت و تشویق به اغتشاش نقش کلیدی داشته

آبان 8, 1401
خبرگزاری تسنیم نوشت که توماج صالحی خواننده‌، در مرزهای غربی کشور در حال فرار بازداشت شد. به گزارش سایت انتخاب، خبرگزاری تسنیم نوشت که توماج صالحی خواننده‌، در مرزهای غربی کشور در حال فرار بازداشت شد. به نوشته تسنیم، وی از خوانندگان زیرزمینی رپ و ساکن شاهین‌شهر بود. این خبرگزاری نوشته است: «او شهریورماه سال گذشته نیز برای مدتی ...