جانی دپ

اصرار از سازندگان انکار از هنرپیشه معروف!

1401-04-07
بانی‌فیلم- در حالی که جنجال رسانه‌ای برگزاری دادگاه شکایت جانی‌ دپ از همسرش برای هفته‌ها ادامه داشت و در نهایت حکم قاضی این‌ دادگاه به نفع بازیگر معروف هالیوودی صادر شد، اما لطمه‌هایی که به اعتبار هنری جانی‌ دپ وارد آمد برای این چهره معروف جبران ...