پرونده کارگردان «تجاری‌ساز»، روی دایره نقد!

1400-12-15
-پدیده «سینمای تجاری» منوچهر هادی محصول سیاست‌های دهه نود است -تجاری‌سازی آنچنان بر آثار هادی سایه انداخته که دیگر او را حتی ذیل سینمای بدنه هم نمی‌توان گنجاند! -این فیلمساز، صاحب سبکی از «هنرنازل» شده که بر پول و سرمایه‌داری شکل می‌گیرد! -آثار ابتدایی منوچهر ...