درخواست ۲۰ سینما برای تغییر کاربری

1401-02-24
در شرایطی که مدیران سینمایی در دوره‌های مختلف بر نوسازی و ساخت سالن‌های سینما تاکید دارند، در یک سال گذشته حدود ۲۰سینما درخواست انحلال یا تغییر کاربری داده‌اند. در دو سال گذشته خبر تعطیلی یا تغییر کاربری چند سینمای قدیمی سر و صدای زیادی داشت و خیلی ...