درخواست وزیر ارشاد: هنرمندان، مردم را به آرامش دعوت کنید

1401-07-02
محمدمهدی اسماعیلی در پی اتفاقات اخیر، در یک سخنرانی خطاب به هنرمندان گفت: ما ملت یکپارچه‌ای هستیم و در شادی و غم همراه هم هستیم. امروز هنرمندان باید به جامعه امید ببخشند. از همه اهالی فرهنگ و هنر در این روز شروع مهر می‌خواهم که به جامعه آرامش ...