موسیقیدان سرشناس دبیر جشنواره موسیقی شد

آبان 1, 1401
با برگزاری دو جلسه شورای سیاست‌گذاری و دعوت از بهزاد عبدی برای دبیری جشنواره موسیقی فجر، شورای سیاست‌گذاری جشنواره موسیقی فجر، فراخوان بخش رقابتی و غیررقابتی سی‌وهشتمین جشنواره موسیقی فجر را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، شورای سیاست‌گذاری جشنواره موسیقی فجر طی دو جلسه به ارزیابی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات