روایتی از مرگ پرویز فنی‌زاده؛ کزاز مش‌قاسم را با خود برد

اردیبهشت 15, 1401
پرویز (فنی زاده) گفت: بالاخره پس از سالها صاحب خانه ای شدیم که سه اطاق دارد و من می‌توانم یکی از اطاق‌ها را به خودم اختصاص دهم و عکس چارلی چاپلین را به دیوار اطاق بزنم. پرویز [به سرصحنه] رفت. وقتی که برگشت گفت: بدنم درد می‌کند جایی که فیلمبرداری داشتیم خیلی کثیف بود… به گزارش ...