روایت یک سرقت که «مونالیزا» را ارزشمند کرد!

1400-06-07
تابلو مونالیزا یک اثر هنری معمولی در موزه لوور بود تا اینکه حدود ۱۰۰ سال قبل به سرقت رفت و پس از آن به گران ترین تابلو نقاشی جهان تبدیل شد! به گزارش ایسنا الجزیره در یک گزارش به موضوع سرقت مونالیزا که سبب شهرت بیشتر این تابلو شده است ...