کناره‌گیری «ملاقات خصوصی» از داوری جشنواره در روز آخر!

1400-11-22
بانی‌فیلم: پس از اعلام دبیر جشنواره مبنی بر حذف سیمرغ مردمی به دلیل وجود تردیدهایی در مورد صحت رای‌گیری، امروز تهیه‌کننده «ملاقات خصوصی» فیلم اول انتخاب مردمی، در نامه‌ای به نقاش‌زاده درخواست کرد فیلمش را از گردونه رقابت‌ها خارج کند. زمزمه‌های وجود شائبه ...