سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی

تیر 9, 1400
یادداشت داود موثقی قریب به دو سال است که سینما به خاطر کرونا به کما رفته و زحمتکشان این عرصه، در تلاش برای معاش‌شان، با بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولان سینمایی، در شرایط تحریم و تورم و بیکاری، سخت‌ترین و غم‌بارترین روزهای زندگی‌شان را می ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات