داوری فیلمساز ایرانی در جشنواره آمریکایی؛ كرم‌پور داور جشنواره فيلم‌هاى كوتاه دانشگاه ucla شد

خرداد 23, 1400
مهدى كرم‌پور داور دوازدهمين جشنواره فيلم‌هاى كوتاه بنياد فرهنگ در دانشگاه ucla آمريكا شد. به گزارش بانی‌فیلم، اين جشنواره هر ساله در ماه سپتامبر و در محل دانشگاه كاليفرنيا و شهر لس‌آنجلس برگزار مى‌شود. مهدى كرم‌پور سال گذشته نیز ورك شاپى در ديگر دانشگاه معتبر اين ايالت، كاليفرنياى جنوبى (usc) داشت كه با نمايش ...