دریغا علیرضا

اسفند 20, 1400
فردوس حاجیان در رثای علیرضا غفاری در یادداشتی از این هنرمند درگذشته یاد کرد. به گزارش بانی‌فیلم، فردوس حاجیان در یادداشت خود نوشت: ستاره‌ی پرفروغ آسمانِ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تیاتر، جانِ جانان علیرضا غفاری، گوینده، مجری، منتقد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات