دریغا علیرضا

1400-12-20
فردوس حاجیان در رثای علیرضا غفاری در یادداشتی از این هنرمند درگذشته یاد کرد. به گزارش بانی‌فیلم، فردوس حاجیان در یادداشت خود نوشت: ستاره‌ی پرفروغ آسمانِ دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تیاتر، جانِ جانان علیرضا غفاری، گوینده، مجری، منتقد ...