رئیس دانشگاه هنر: با استادی که کلاس تشکیل ندهد، برخورد می‌شود

1401-08-16
رئیس دانشگاه هنر تهران در خصوص اخبار مربوط به مشروط شدن برخی دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایلنا، محمدرضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر تهران در مورد دانشجویان مشروطی توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته باشند، نمی‌توانند در کلاس حاضر ...