رئیس دانشگاه هنر: با استادی که کلاس تشکیل ندهد، برخورد می‌شود

آبان 16, 1401
رئیس دانشگاه هنر تهران در خصوص اخبار مربوط به مشروط شدن برخی دانشجویان این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایلنا، محمدرضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر تهران در مورد دانشجویان مشروطی توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته باشند، نمی‌توانند در کلاس حاضر شوند. دانشجویان نمی‌توانند بیش از سه جلسه غیبت موجه ...