پیرنیاکان: هر کسی از راه برسد نمی‌تواند به مردم بگوید از کشور بروید

آذر 23, 1400
داریوش پیرنیاکان ـ رئیس و سخنگوی هیات مدیره خانه موسیقی ـ درباره اظهارات یک نماینده مجلس درباره ممنوعیت ورود ساز به کشور گفت: نباید مساله معیشتی مردم را با ورود ساز مقایسه کرد. ورود سازها به‌خاطر تفنن نیست، موسیقی غذای روح است و باید مردم آن را داشته باشند ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات