احضار بازیگران به دادسرا از زاویه دید خبرگزاری فارس

آذر 3, 1401
بانی‌فیلم: پس از احضار تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تئاتر و موسیقی به دادسرا که به واسطه ابراز دیدگاه‌های‌شان از اعتراضات مردمی دوماه اخیر صورت گرفت، برداشت و تحلیل‌های مختلفی از روند برخوردهای قضایی با آنها ارایه شد. هرجند این احضارها با دستگیری برخی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات