خیابان ارباب جمشید

آغاز به کار «سیّاره» در خیابان ارباب جمشید

1400-04-09
اَپ-اجرای «سیّاره» از امروز مصادف با چهارشنبه نهم تیرماه اجرای خود را در خیابان ارباب جمشید آغاز کرده و علاقمندان در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند حضور در این اجرای تعاملی را تجربه کنند. به گزارش رسیده، اَپ‌-اجرای «سیّاره» یک بستر مجازی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات