ذکر نویسی احصایی در مشق شب

آبان 15, 1400
احصایی: پس از ۱۰سال قرآن نویسی دلم برای نستعلیق تنگ شده بود -پیش از شروع به خط نوشتن وضو می گیرم و برای حافظ، میرعماد و پدرم فاتحه می خوانم “نه ده سالی قرآن نوشته بودم، دستم نستعلیق ننوشته بود. دلم برای نستعلیق تنگ شده بود. کرونا هم آمده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات