آب آلوده؛ متهم ردیف اول در مرگ زودرس خواهران برونته

1400-02-29
خواهران برونته از مفاخر ادبیات انگلیسی بودند که همگی تا قبل از ۴۰ سالگی بر اثر بیماری‌های مختلف از دنیا رفتند؛ نتایج یک تحقیق این فرضیه را مطرح می‌کند که شاید استفاده درازمدت از آب آلوده دلیل این مرگ زودرس بوده است. به گزارش ایرنا به نقل از ...