سازمان سینمایی «لامینور» مهرجویی را از اکران نوروز خط زد!

1400-12-14
سازمان سینمایی اعلام کرد فیلم سینمایی «لامینور» ساخته داریوش مهرجویی مشکل اقدام برای صدور پروانه نمایش ندارد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم سینمایی «لامینور» ساخته داریوش مهرجویی مشکل اقدام برای صدور پروانه نمایش ندارد. محمدرضا فرجی با عنوان این مطلب افزود: فیلم «لامینور» از نظر سازمان سینمایی مانعی ...