گله کیانیان از بی سروسامانی گروه‌های تئاتری و سینمایی

مرداد 31, 1400
رضا کیانیان از خطرات بازیگری در دوران کرونا می‌گوید، دارد و یادآوری می کند که وظیفه خطیر هنرمندان در دوران کرونا، بخشیدن امید و حال خوب به جامعه است ولی آنان برای انجام این وظیفه، امنیت لازم را ندارند و با حضور در هر پروژه هنری بر سر جان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات