خروج رسول‌اف از ایران؛ در اروپا هستم!

اردیبهشت 24, 1403
بانی‌فیلم: در حالی که حدود ده روز پیش بانی‌فیلم از اقامت محمد رسول‌اف در اروپا خبر داده بود، برخی از افراد نزدیک به این فیلمساز ضمن تکذیب از حضور او در ایران و انجام کارهای فنی مربوط به فیلم «دانه انجیر مقدس» خبر داده بودند. پس از رسانه‌ای شدن خبر محکومیت هشت سال زندان رسول‌اف ...