شکار «شیر طلایی ونیز» نصیب کدام فیلمساز می‌شود؟!

شهریور 18, 1401,
محمد حقیقت – ونیز فردا شنبه دهم سپتامبر جشنواره ونیز ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد ‌و تکلیف ۲۳ فیلمی که برای به دست آوردن شیرطلا با هم به رقابت پرداخته بودند، مشخص می‌شود. بر اساس گمانه زنی‌های منتقدین حاضر در ونیز امسال، جایزه شیرطلا باید به یکی از این فیلمها برسد: «تار»، «نهنگ»، «ارواح اینیشرین»، «سنت عمر»، «پسر ...