شهاب حسینی از سینما خداحافظی کرد!

اسفند 25, 1400
شهاب حسینی با انتشار ویدئویی به حواشی اخیرش پاسخ داد و از سینما خداحافظی کرد. به گزارش فارس، شهاب حسینی با انتشار ویدئویی بیست دقیقه‌ای به حواشی اخیرش پاسخ داد و از سینما خداحافظی کرد. شهاب حسینی در برابر حواشی اخیر پیش آمده واکنش نشان داد و در بخش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات