وجدان آسوده‌تان را به رخ ما نکشید؛ نوشدارو بعد از مرگ مهشاد!

تیر 8, 1400
شما را نمی‌دانم، اما ما مردم عادی از جان آدم‌ها و آه خانواده‌هایشان می‌ترسیم. شما را نمی‌دانم، اما ما این شب‌ها سخت می‌خوابیم؛ اما شما را به خدا اگر این شب‌ها آرام و بی‌دغدغه می‌خوابید، حداقل وجدان آسوده‌تان را ...
خبرنگار۲

وضعیت خطرناک خبرنگاران

فروردین 14, 1400
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این دوران، تحت تاثیر شیوع ویروس مرگبار، شرایط دشوارتری را نسبت به گذشته سپری می‌کنند. شرایط سختی که باز هم ممکن است ساختار رسانه‌ای کشور را به‌مرور، از حضور بخش دیگری از متخصصان و توانمندان این حوزه محروم سازد؛ ازجمله با پایان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات