مجری شبکه خبر بر اثر کرونا درگذشت

1400-05-18
«یاسمن علی اکبرلو» دبیر و خبرنگار با سابقه شبکه خبر به دلیل ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت. به گزارش فارس، یاسمن علی اکبرلو به دلیل ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا دار درگذشت. وی از بدو تاسیس شبکه خبر در بخش‌های مختلف گروه ...