بنای تاریخی خانه سنتی کاخ منشی اصفهان از نگاه سایت خارجی

1400-10-06
بانی‌فیلم: سایت historyphotographed در گزارش کوتاهی، به خانه سنتی کاخ منشی اصفهان پرداخته که تبدیل به هتل تاریخی قصر منشی ایران شده است. این سایت با انتشار عکس‌های زیبایی از این بنای تاریخی در ادامه نوشته است: «بنای تاریخی خانه سنتی کاخ منشی اصفهان به جای مانده از ...