خانه تکانی مدیریتی در شبکه‌های سیما؛ خیلی‌ها می‌روند!

فروردین 24, 1401
گمانه‌زنی درباره ترکیب مدیران جدید شبکه‌های مختلف صداوسیما این روزها با نام‌های جدیدی پیوند خورده است که نوید جوان‌گرایی در رسانه ملی را می‌دهد. به گزارش مهر، از سال گذشته و با تغییرات اولیه در ساختار برخی بخش‌های صداوسیما گمانه‌زنی‌های مختلفی نسبت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات