گره کوری که باز نمی‌شود؛ فعلا!

فروردین 15, 1400
گرچه در دوران کرونا انجام یک‌سری از فعالیت‌های جمعی به فضای مجازی منتقل شده است ولی اموری هست که در این فضا هم انجام‌نشدنی است و ظاهرا تنها راه چاره آن‌ها صبر است و گذر از این شرایط؛ انتخابات هیات‌مدیره خانه تئاتر هم یکی از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات