نقض حکم قصاص حمید صفت

اردیبهشت 28, 1400
حکم قتل عمد و قصاص پرونده حمید صفت خواننده رپ با اکثریت آرای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد. به گزارش ایسنا، در صفحه شخصی اینستاگرام حمید صفت مطرح شده است: “امروز به لطف خدا با رای اکثریت شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور فرجام خواهی پرونده حمید صفت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات