نمی‌دانستم خیابان جام جم، اراذل اوباش دارد!

خرداد 30, 1401,
یادداشت / جمشید پوراحمد در یکی از سفرهای کاری در خدمت یکی از مدیران سمت‌مند و تاریخ مصرف منقضی شده تلویزیون بودم! ایشان فرمودند؛ تلاش مذبوحانه نکنید! در ادامه فرمودند؛ آنچه می‌نویسید، مدیران و برنامه‌سازان فقط به ریش داشته و نداشته شما می‌خندند! اما از نظر بنده به عنوان نویسنده یادداشت‌ها، در ناامیدی بسی امید است ...