حکم تخلیه برای موزه موسیقی اصفهان!

اردیبهشت 28, 1400
موزه موسیقی اصفهان که درحال حاضر مستأجر سه خانه است، اظهارنامه تخلیه گرفته و در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد. موزه موسیقی از آذرماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را در شهر اصفهان آغاز کرده و از جمله موزه‌های خصوصی برتر کشور است که مورد پسند گردشگران خارجی نیز هست. در این موزه حدود ۴۰۰ ساز ملی، محلی و خارجی به ...