حکایت سیگار کشیدن فرهاد در تلویزیون زمان شاه!

دی 29, 1401
بانی‌فیلم: معروف بود که هیچکس اجازه سیگار کشیدن در محیط استودیوهای تلویزیون ایران زمان شاه را نداشت. این دستوری بود که رضا قطبی رییس سازمان تلویزیون صادر کرده بود و هیچ شخصی نمی‌توانست از دستور پسر دایی فرح پهلوی سرپیچی کند. دستور رضا قطبی آن چنان محکم بود که حتی هنرمندانی که برای اجرای برنامه به جام جم ...